کاهش ۲.۷ میلیارد متر مکعبی مصرف آب با معرفی ارقام جدید گندم

سومین جلسه کمیته فنی توسعه کشت کلزا در مدیریت جهاد کشاورزی

سومین جلسه کمیته فنی توسعه کشت کلزا در مدیریت جهاد کشاورزی

r_germi 0 2463 رتبه مطلب: بدون رتبه

 سومین جلسه کمیته فنی توسعه کشت کلزا در مدیریت جهاد کشاورزی با حضور کارشناسان اداره تولیدات گیاهی و ترویج شهرستان ساعت 9 صبح در مورخه 98/05/14 تشکیل گردید

 

اقدامات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گرمی بمناسبت روز 6مرداد سالروز سفر مقام معظم رهبری به شهرستان گرمی و (روز گرمی)

r_germi 0 1966 رتبه مطلب: 5/0

اقدامات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گرمی بمناسبت روز 6مرداد سالروز سفر مقام معظم رهبری به شهرستان گرمی و (روز گرمی)

RSS
پرداخت قبوض
دی ان ان