مدیریت حراست

شرح وظایف مدیریت حراست

۱-انجام پیش بینی های لازم جهت پیاده سازی نظام حفاظت و حراست از منابع سازمانی شامل اسناد، اطلاعات، کارکنان و… به منظور سالم سازی محیط سازمانی سازمان استان و جلوگیری از نفوذ عوامل بیگانه در چارچوب دستورالعمل ابلاغی.

 

۲-ارائه و اجرای طرحهای ایمنی و حفاظتی به منظور شناسایی و برخورد با عوامل ریشه ای مفاسد و آلودگی های سازمانی.

 

۳-انجام اقدامات لازم درجهت حفاظت وپاسداری از کلیه اسناد، اماکن و تاسیسات و کنترل مبادی ورودی و خروجی سازمان.

 

۴-طبقه بندی وکنترل اخبار، اسناد و مدارک محرمانه.

 

۵-ایجاد هماهنگی و ارتباط با مراجع انتظامی و قضایی به منظور جلوگیری و برخورد با ناهنجاریهای اجتماعی موجود در محیط سازمانی.

 

۶-تهیه و پیشنهاد طرحهای امنیتی و حراستی مربوطه.

 

۷-ایجاد هماهنگی و ارتباط مستمر با اداره کل حراست وزارت جهاد کشاورزی و سایر مراجع ذیربط در اجرای وظایف محوله.

 

۸-انجام اقدامات لازم درجهت آموزش حفاظتی کارکنان سازمان و واحدهای تابعه ووابسته در حفاظت از اسناد ومدارک اداری.

 

۹-ایجاد زمینه جلب اعتماد و فراهم آوردن حسن ارتباط متقابل مابین کارکنان سازمان با مدیریت حراست جهت اجرای صحیح وظایف و اهداف قانونی.

 

۱۰-گردآوری آمار و اطلاعات از کلیه فعالیتهای مرتبط وتجزیه و تحلیل آن و ارائه گزارشات به مراجع ذیربط.

 

۱۱-تشکیل پرونده حراستی کلیه پرسنل اعم از رسمی، پیمانی و……..

 

۱۲-اجرای دستورات، مقررات، دستورالعملها و طرحهای حراستی صادره ازطرف مراجع ذیصلاح.

 

۱۳-نظارت، هماهنگی و اتخاذ تدابیر حفاظتی لازم درخصوص حمل و نگهداری هر گونه سلاح، مواد ناریه و بیسیم در سازمان استان براساس ضوابط ابلاغی.

 

۱۴-بررسی و پاسخ به استعلامهای مربوط به صلاحیت فردی و اجتماعی کارکنان به منظور انتصاب وارتقاء شغلی مربوطه.

 

فرآیندهای مدیریت امور حراست

محور: سیاست گذاری و برنامه­ ریزی

 

فرآیند تدوین سیاست های مربوط به امور حراست در حوزه استان در چارچوب سیاست های کلان وزارت جهاد کشاورزی

فرآیند تدوین برنامه­ های مربوط به امور حراست استانی در چارچوب برنامه ­های کلان وزارت جهاد کشاورزی و نظارت بر آن

فرآیند نظام­مندسازی حوزه­های کاری امور حراست و نظارت بر حسن اجرای آن (همکاری در تدوین بخشنامه ­ها ، آیین­ نامه­ ها، دستورالعمل­های (داخلی و خارجی)، ضوابط ، شاخص ها، و معیارهای فنی )

فرآیند نیازسنجی و تدوین استانداردهای تحقیقاتی، آموزشی و ترویجی مرتبط با امور حراست و اولویت بندی آن (همکاری)

فرآیند استقرار سامانه مرکزی نظام اطلاعات امور حراست در حوزه استان و نظارت بر آن

فرآیند نظارت بر امور حراست مراکز و مدیریت­ های جهاد کشاورزی

فرآیند اصلاح و بهبود فرآیندهای امور حراست

 

 

محور: امور پرسنل

 

فرآیند تعیین صلاحیت سیاسی ـ امنیتی کارکنان

فرآیند پاسخگویی به استعلامات حراستی کارکنان

فرآیند کنترل و نظارت بر حضور و اشتغال اتباع بیگانه در سازمان

فرآیند شناسایی و تحلیل عوامل مخل نظم و امنیت سازمان

فرآیند صدور کارت تردد

فرآیند بررسی گزارشات واصله از مردم و کارکنان و ارائه طریق (گزارشات تلفنی ، کتبی و …)

 

 

محور: امورحفاظت فیزیکی

 

فرآیند حفاظت از اماکن و تاسیسات سازمان

 

 

محور: امور اسناد و مدارک

 

فرآیند اتخاذ تدابیر حفاظت جهت نگهداری از اسناد مدارک و اطلاعات

فرآیند انجام امور دبیرخانه محرمانه

فرآیند پاسخگویی به مکاتبات حراستی (محرمانه)

 

پرداخت قبوض
دی ان ان