مدیریت صنایع

شرح وظایف مدیریت صنایع کشاورزی و مکانیزاسیون

۱-تدوین برنامه راهبردی جهت مدیریت صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی با توجه به ظرفیتهای تولید، فرابری و مصرف استان در چارچوب سیاست مصوب.

 

۲-هماهنگی با واحدهای ذیربط و انجام اقدامات لازم در جهت ایجاد تعادل بین ظرفیت تولید محصولات مختلف کشاورزی و دامی وصنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی مستقر در استان.

 

۳-بررسی وضعیت ضایعات محصولات غذائی کشاورزی در مراحل مختلف تولید، تبدیل، توزیع، مصرف و ایجاد تعامل مناسب با واحدهای مربوطه جهت دستیابی به راه حلهای مناسب در جهت کاهش ضایعات.

 

۴-انجام اقدامات لازم حمایتی به منظور تشکیل، توسعه و راهبری واحدهای صنایع تبدیلی و نگهداری محصولات غذائی کشاورزی در سطح استان.

 

۵-ارائه خدمات مشاوره ای فنی واقتصادی به متقاضیان سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی ونگهداری محصولات کشاورزی.

 

۶-تهیه وتدوین طرحهای عمرانی و تولیدی و نیز دستورالعملهای فنی لازم در زمینه احداث، بهبود وتوسعه صنایع غذائی کشاورزی هماهنگ با سایر برنامه های مربوط.

 

۷-هماهنگی و همکاری با موسسات و مراجع مربوط در تهیه وتدوین ضوابط و استانداردهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی ونظارت به اجرای صحیح ضوابط مربوطه.

 

۸-هماهنگی با مدیریت پروژه ها ی منابع پایه و تاسیسات کشاورزی در ایجاد و توسعه تاسیسات انبارسازی و نگهداری محصولات فرآوری شده بخش کشاورزی و نیز تعیین تعرفه نگهداری محصولات در سردخانه ها و انبارها.

 

۹-ایجاد و به روز نگهداشتن، آمار و بانک اطلاعات مربوط به صنایع کشاورزی استان و تهیه گزارش های موردی و ادواری جهت ارائه به مراجع ذیصلاح.

 

۱۰-اجرائی نمودن سیاست ها و خط مشی های ابلاغ شده از مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در زمینه توسعه فناوری های مکانیزه کشاورزی ونظارت بر حسن اجرای آنها در سطوح مختلف تابعه سازمان استان.

 

۱۱-تدوین برنامه توسعه مکانیزاسیون کشاورزی استان در چارچوب سیاست های مصوب و پیشنهاد آن به مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی جهت تصویب واجرا.

 

۱۲-برآورد، پیش بینی، پیگیری تامین وتوزیع ماشین آلات و ادوات کشاورزی مورد نیاز جهت مکانیزه نمودن فعالیتهای بخش کشاورزی براساس اعلام نیاز واحدهای تخصصی و اجرایی ذیربط.

 

۱۳-تدوین دستورالعمهای فنی مربوط به خرید، نگهداری و تعمیر ماشین آلات وادوات کشاورزی و ابلاغ آن به واحدهای اجرایی مستقر در شهرستانها ومناطق پایینتر از شهرستان.

 

۱۴-هماهنگی با واحد صدور پروانه ها ومجوزها جهت بررسی صلاحیت و شرایط فنی متقاضیان عاملیت توزیع ماشین آلات و ادوات کشاورزی.

 

۱۵-نیازسنجی دوره های آموزشی مربوط به مکانیزاسیون درسطح استان براساس نیاز واحدهای تخصصی ( زراعت، باغبانی، محصولات خاص ، دام و طیور ) و واحدهای شهرستانی.

 

۱۶-انجام برنامه ریزی های لازم جهت توسعه تشکل های مکانیزاسیون.

 

۱۷-تدوین آمار و اطلاعات مربوط به تعداد وکاربری ماشین آلات به صورت دوره ای و غیر دوره ای وتجزیه و تحلیل و ارائه گزارشات لازم به مراجع ذیربط.

 

۱۸-نظارت بر تولید کنندگان ماشین آلات وادوات کشاورزی به منظور اعمال استانداردها و انجام آزمونهای موردی وادواری جهت سنجش و تعیین میزان کارآئی ماشین آلات کشاورزی.

 

۱۹-بررسی، اعلام نیاز و پیگیری تامین امکانات، تجهیزات و خدمات پشتیبانی مورد نیاز جهت امر ترویج مکانیزاسیون کشاورزی از مدیریت هماهنگی ترویج و نظام بهره برداران.

 

۲۰-انجام اقدامات لازم جهت کنترل و صدور گواهی آزمون ماشین آلات و ادوات کشاورزی.

 

عناوین فرآیندهای مدیریت صنایع کشاورزی و مکانیزاسیون

محور: سیاستگذاری و برنامه ­ریزی

 

فرآیند تدوین سیاستهای مربوط به امور صنایع و مکانیزاسیون کشاورزی در حوزه استان در چارچوب سیاستهای کلان وزارت جهاد کشاورزی

فرآیند تدوین برنامه ­های مربوط به امور صنایع و مکانیزاسیون کشاورزی استانی در چارچوب برنامه­ های کلان وزارت جهاد کشاورزی و نظارت بر آن

فرآیند نظام­ مندسازی حوزه­های کاری امور صنایع و مکانیزاسیون کشاورزی و نظارت بر حسن اجرای آن (همکاری در تدوین بخشنامه­ ها ، آیین­ نامه­ ها، دستورالعمل­های (داخلی و خارجی)، ضوابط ، شاخص ها، و معیارهای فنی )

فرآیند نیازسنجی و تدوین استانداردهای تحقیقاتی، آموزشی و ترویجی مرتبط با امور صنایع و مکانیزاسیون کشاورزی و اولویت بندی آن (همکاری)

فرآیند استقرار سامانه مرکزی نظام اطلاعات امور صنایع و مکانیزاسیون کشاورزی در حوزه استان و نظارت بر آن

فرآیند نظارت بر امور صنایع و مکانیزاسیون کشاورزی مراکز و مدیریت­ های جهاد کشاورزی

فرآیند اصلاح و بهبود فرآیندهای امور صنایع و مکانیزاسیون کشاورزی

فرآیند خدمات و پشتیبانی، تامین مواد اولیه و ماشین آلات کشاورزی (تعمیر گاه مجاز)

فرآیند خدمات فنی و مشاوره ای

فرآیند توزیع مواد اولیه سهمیه های بین واحدهای تولیدی ونظارت بر مصرف

فرآیند صدور و تمدید پروانه ها و مجوزها در امور صنایع و مکانیزاسیون کشاورزی استان

فرآیند تعیین اولویت و هماهنگی جهت پرداخت یارانه ها و تسهیلات و منابع

 

 

 محور: صنایع کشاورزی

 

فرآیند مدیریت و نظارت بر امور صنایع کشاورزی سازمان جهاد استان

فرآیند برنامه ­ریزی و تعیین ضوابط و اولویت های ترخیص و معافیت های گمرکی تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز صنایع کشاورزی استان

فرآیند واگذاری زمین در نواحی صنعتی به طرحهای تولیدی

فرآیند صدور مجوز تاسیس واحدهای صنایع کشاورزی

فرآیند صدور مجوز بهره برداری واحدهای صنایع کشاورزی

فرآیند صدور مجوز توسعه واحدهای صنایع کشاورزی

فرآیند نظارت بر ایجاد و توسعه واحدهای صنایع کشاورزی

فرآیند بازسازی و نوسازی صنایع کشاورزی

فرآیند توسعه و بکارگیری فناوری های نوین در نگهداری، درجه بندی، بسته بندی و تبدیل محصولات کشاورزی و بهره برداری از زیست فناوری و نانوفناوری

فرآیند بهینه سازی الگوی مصرف (آب و برق و سوخت) و کاهش ضایعات و استفاده بهینه از زائدات در واحدهای صنایع کشاورزی

فرآیند واگذاری طرحهای صنایع کوچک روستایی و کشاورزی

فرآیند گسترش بنگاه های کوچک زودبازده و کارآفرین

فرآیند هماهنگی شرکت واحدهای تولیدی در نمایشگاه های داخلی وخارجی

فرآیند تغییر خطوط تولید واحدهای صنعتی

فرآیند بررسی مسائل مربوط به متقاضیان خدمات، رسیدگی به اعتراضات خریداران

فرآیند انجام امور مسائل حقوقی صاحبان صنایع

فرآیند اجرای طرح بقاء بهداشت و بهسازی کارگاه قالی بافی

 

 

 

 

محور: مکانیزاسیون کشاورزی

 

فرآیند ایجاد و استقرار سامانه مکانیزاسیون کشاورزی استان

فرآیند نظارت بر توسعه مکانیزاسیون کشاورزی سازمان جهاد استان

فرآیند انجام آزمون و صدور گواهی نامه آزمون برای ماشین آلات ادوات و تجهیزات کشاورزی

فرآیند صدور مجوز ایجاد و توسعه واحدهای مکانیزاسیون

فرآیند نظارت فنی بر توزیع و بکارگیری ماشینها، ادوات و تجهیزات و توسعه مکانیزاسیون کشاورزی

فرآیند نظارت بر توزیع ادوات و تجهیزات توسعه مکانیزاسیون کشاورزی

فرآیند نظارت بر بکارگیری ادوات و تجهیزات توسعه مکانیزاسیون کشاورزی

فرآیند ساماندهی نظام تامین توزیع و بکارگیری ماشینها و ادوات کشاورزی

فرآیند حمایت از طراحی و ساخت نمونه های اولیه ماشینها ادوات و تجهیزات کشاورزی و تولیدات داخلی

فرآیند تعیین اولویتهای برخورداری از تسهیلات بانکی و تامین نیازهای تسهیلات بانکی و نظارت بر حسن اجرای آن

فرآیند صدور معرفی نامه برای تهیه ماشین آلات کشاورزی یارانه دار

فرآیند ترویج ماشینهای الگویی متناسب با فناوریهای نوین

فرآیند حمایت از توسعه مراکز ارائه خدمات فنی و مشاوره ای مکانیزاسیون کشاورزی

فرآیند ارائه خدمات مشاوره و خدمات مکانیزاسیون کشاورزی

فرآیند برگزاری نمایشگاههای تخصصی ماشینها، ادوات و تجهیزات کشاورزی

فرآیند تامین تسهیلات به منظور گسترش کشاورزی صنعتی

فرآیند ارائه خدمات پس از فروش ماشینها ادوات و تجهیزات مکانیزاسیون کشاورزی

فرآیند توزیع کمباین و تراکتور

فرآیند توزیع و کاربرد ماشین آلات و ادوات کشاورزی

فرآیند اعطای تسهیلات بانکی ویژه برقی کردن چاه آب کشاورزی یا ایستگاه پمپاژ آب

فرآیند بازاریابی وبازارسازی محصولات تولیدی

فرآیند تنظیم کالبیراسیون ماشین آلات و دنباله بندها

فرآیند تست در مزرعه

فرآیند فرم طرح توجیهی کروکی اراضی آبی / اراضی دیم / اراضی آیش / نظارت بر انجام عملیات / تست و آزمون 

 

زیر مجموعه مدیریت صنایع کشاورزی و مکانیزاسیون:

اداره بررسی و نظارت بر طرح ها

پرداخت قبوض
دی ان ان