شرح وظایف مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی

۱- برنامه ریزی و اقدامات لازم جهت پشتیبانی و تجهیز شبکه ترویج کشاورزی استان ، واحدهای شهرستانی و واحدهای مستقر در پایین تر از شهرستان

۲-ساماندهی ، تجهیز و پشتیبانی امکانات و تجهیزات سخت افزاری ترویج و ارائه خدمات پشتیبانی لازم به واحدهای تخصصی و اجرایی ذیربط .

۳-نیازسنجی و انجام مراحل جذب ، نگهداری و آموزش سربازان سازندگی ، مروجین روستایی ، ناظرین فنی مزرعه ، مشاورین مزرعه و سایر عاملین شبکه ترویج با هماهنگی سایر واحدهای تخصصی ذیربط .

۴-انجام اقدامات لازم جهت برگزاری همایش های علمی ، دوره های تخصصی و آموزشهای مرتبط با ترویج کشاورزی .

۵-انجام اقدامات رسانه ای محور فعالیت ها و برنامه های ترویج کشاورزی .

۶-اجرای دوره های آموزشی بهره برداران کشاورزی .

محور: سیاستگذاری و برنامه ریزی

1.فرآیند تدوین سیاست های مربوط به امور هماهنگی ترویج کشاورزی در حوزه استان در چارچوب سیاست های کلان وزارت جهاد کشاورزی

2. فرآیند تدوین برنامه های مربوط به امور هماهنگی ترویج کشاورزی استانی در چارچوب برنامه های کلان وزارت جهاد کشاورزی و نظارت بر آن

3. فرآیند نظام مند سازی حوزه های کاری امور هماهنگی ترویج کشاورزی و نظارت بر حسن اجرای آن (همکاری در تدوین بخشنامه ها و آیین نامه ها و دستوالعمل های داخلی و خارجی و شاخص ها و معیارهای فنی)

4.فرآیند نیاز سنجی و تدوین استاندارد های تحقیقاتی و آموزشی و ترویجی مرتبط با امور هماهنگی ترویج کشاورزی و الویت بندی آن

5.فرآیند استقرار سامانه مرکزی نظام اطلاعات امور هماهنگی ترویج کشاورزی در حوزه استان و نظارت بر آن

6.فرآیند نظارت بر امور هماهنگی ترویج کشاورزی مراکز و مدیریت های جهاد کشاورزی

7.فرآیند اصلاح و بهبود فرایند های امور هماهنگی ترویج کشاورزی

 

محور: ترویج کشاورزی

 1. فرآیند اعطای تسهیلات صندوق قرض الحسنه توسعه اشتغال روستایی

2.فرآیند مشارکت در تهیه طرح های توسعه روستایی

3. فرآیند توسعه اشتغال خانگی

4. فرآیند روش اجرایی ساماندهی فضاها و سکونتگاه های روستایی

5 .فرآیند برنامه ریزی توسعه روستایی

6 .فرآیند سیاستگذاری و نظارت بر روند تشکیل اتحادیه های تعاونی

7. فرآیند ترویج و آشنایی مناطق مختلف با ماشین آلات

8 .فرآیند صورت های مالی اتحادیه و تعاونی ها

9. فرآیند برگزاری دوره¬ های آموزشی صنایع دستی


زیر مجموعه های مدیریت هماهنگی و ترویج :

اداره پشتیبانی شبکه ترویج

اداره هماهنگی ترویج

اداره اموزش بهره برداران

اداره رسانه های آموزشی

پرداخت قبوض
دی ان ان