اداره آمار

محور: تدوین آمارهای مورد نیاز

 

فرآیند طراحی و استقرار بانکهای اطلاعاتی سازمان جهاد کشاورزی

فرآیند شناسایی، احصای و اولویت بندی نیازهای آماری سازمان جهاد کشاورزی

فرآیند جمع آوری و تحلیل داده های آماری

فرآیند طراحی و استقرار نظامهای آماری بخش کشاورزی

فرآیند نگهداری از نظامهای آماری

فرآیند تهیه طرحهای آماری و اجرای آن

فرآیند گردآوری طبقه بندی و پردازش اطلاعات و نشر آن

 

 

محور: توسعه و گسترش فناوری اطلاعات

 

فرآیند طراحی و استقرار شبکه های اطلاعاتی

فرآیند نگهداری از شبکه های اطلاعاتی

فرآیند نظارت بر تامین سخت افزارها و نرم افزارهای مورد نیاز واحدها

فرآیند ارائه خدمات رایانه ای

فرآیند نظارت بر عملکرد سرورها و سایر تجهیزات رایانه ای

فرآیند ساخت، تجهیز ونگهداری شبکه LAN در سازمان

فرآیند نظارت بر خرید نرم افزار و سخت افزارهای سازمان

فرآیند GIS

فرآیند پشتیبانی مستقیم مکاتبات الکترونیکی

فرآیند ایجاد، راه اندازی و پشتیبانی سرویس حساب

پرداخت قبوض
دی ان ان