امور برنامه و بودجه

محور: برنامه­ ریزی

 

فرآیند طراحی و استقرار نظام بودجه نویسی در چارچوب وزارت جهاد کشاورزی

فرآیند بررسی و پیشنهاد برنامه­های توسعه­ای کلان، ملی و منطقه ­ای بخش کشاورزی

فرآیند پیشنهاد برنامه­ های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت

فرآیند نظارت بر اجرای برنامه­ها

فرآیند نظارت و هدایت واحدها در تنظیم برنامه­های پیشنهادی

فرآیند برنامه ­ریزی جهت زمان و نحوه خرید تضمینی محصولات و فرآوردهای کشاورزی و دامی

فرآیند تدوین برنامه ۵ ساله توسعه

فرآیند نظارت بر خرید تضمینی محصولات کشاورزی

فرآیند تعیین خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه

فرآیند تنظیم بازار محصولات کشاورزی

فرآیند ایجاد توازن بازار داخلی محصولات کشاورزی

 

 

محور: بودجه­ ریزی

 

فرآیند تدوین و پیگیری لایحه بودجه سنواتی سازمان جهاد کشاورزی

فرآیند تدوین و پیگیری اصلاحیه و متمم بودجه سازمان جهاد کشاورزی

فرآیند تنظیم و مبادله موافقت نامه­ های تملک دارایی­ های سرمایه ای و هزینه ای

فرآیند تامین و هدایت منابع و ردیف های درآمدی سازمان جهاد کشاورزی

فرآیند نظارت بر حسن اجرای موافقت نامه­ های مبادله شده

فرآیند پیگیری، دریافت و ابلاغ اعتبارات

فرآیند تطبیق گزارشات عملکرد اعتبارات

فرآیند بررسی و پیگیری امور ارزی وزارت جهاد کشاورزی

فرآیند بررسی و پیگیری امور یارانه های مربوط به نهاده ها و سایر عوامل تولید کشاورزی

فرآیند هدایت و نظارت واحدها در تنظیم بودجه پیشنهادی

فرآیند تهیه بودجه پیشنهادی

 

پرداخت قبوض
دی ان ان