صدور پروانه

محور: صدور پروانه و مجوز

 

فرآیند صدور مجوز ترخیص کالاهای وارداتی و مرجوعی

با توجه به اینکه موضوع صدور مجوزها و پروانه ها به نوعی بصورت مشترک حسب موضوع توسط واحدهای مختلف انجام میگیرد در حال حاضر امکان تدوین آن در زیرمجموعه این مدیریت وجود ندارد.

پرداخت قبوض
دی ان ان