شرح وظایف

شرح وظایف معاونت‌ بهبود تولیدات گیاهی :

۱- راهبری و نظارت به امور مربوط به بهبود و افزایش تولیدات کشاورزی در سطح استان در چارچوب سیاستهای کلان وزارت جهاد کشاورزی.

 

۲-تهیه برنامه و بودجه پیشنهادی سالیانه تولید محصولات کشاورزی و ارائه به واحدهای ذیربط جهت تصویب و تصفیه برنامه کلان تولید محصولات کشاورزی استان.

 

۳-نظارت مستمر بر پیشبرد برنامه های عمرانی وتوسعه ای بخش کشاورزی در سازمان استان براساس سیاستهای مصوب و بخش نامه ها و دستورالعملهای مربوطه.

 

۴-اتخاذ تدابیر لازم به منظور احیاء، بهبود و توسعه منابع گیاهی موجود در پهنه کشاورزی استان.

 

۵-بررسی و شناخت موانع و مشکلات موجود در مسیر توسعه کشاورزی استان و برنامه ریزی در جهت رفع موانع موجود وتسهیل جریان تولید کشاورزی.

 

۶-بررسی و پیشنهاد قیمت خرید تضمینی، توافقی، پیش خرید و تنظیم بازار محصولات کشاورزی در راستای سیاست حمایت از قیمت محصولات کشاورزی براساس قیمت تمام شده.

 

۷-جمع آوری و اعلام نیازهای تحقیقاتی کشاورزی استان به مراجع تحقیقاتی ذیربط.

 

۸-بستر سازی در زمینه ایجاد تشکلهای مردمی در امور مربوط به کشاورزی و صنایع وابسته وانجام امور حمایتی مربوطه.

 

۹-تدوین روشهای صحیح ترویجی بهره برداری از منابع کشاورزی و نیز عملیات مختلف کشاورزی و برنامه ریزی جهت ترویج مناسبترین روشهای زراعی به بهره برداری.

 

۱۰-ایجاد تعامل مناسب با واحد مدیریت پروژه های کشاورزی و دامپروری به منظور تبادل اطلاعات فنی و بهبود روشهای عملیاتی.

 

۱۱-هماهنگی با واحد حفظ نباتات به منظور پیشگیری و کنترل آسیب های وارده از آفات و بیماریهای گیاهی.

 

۱۲-تدوین دستورالعمل فنی مربوط به مراحل مختلف تولید محصولات کشاورزی براساس آخرین یافته های تحقیقاتی و عملی و ارائه به بهره داران.

 

عناوین فرآیندهای معاونت‌ بهبود تولیدات گیاهی :

محور: سیاستگذاری و برنامه­ ریزی

 

فرآیند تدوین سیاستهای مربوط به امور بهبود تولیدات گیاهی در حوزه استان در چارچوب سیاستهای کلان وزارت جهاد کشاورزی

فرآیند تدوین برنامه­های مربوط به امور بهبود تولیدات گیاهی استانی در چارچوب برنامه­های کلان وزارت جهاد کشاورزی و نظارت بر حسن اجرای آن

فرآیند نظام­مندسازی حوزه­های کاری امور بهبود تولیدات گیاهی و نظارت بر حسن اجرای آن (همکاری در تدوین بخشنامه­ها ، آیین­نامه­ها، دستورالعمل­های (داخلی و خارجی)، ضوابط ، شاخصها، و معیارهای فنی )

فرآیند استقرار سامانه مرکزی نظام اطلاعات امور بهبود تولیدات گیاهی در حوزه استان و نظارت بر آن

فرآیند اصلاح و بهبود سیستمها و روشهای امور بهبود تولیدات گیاهی (همکاری)

فرآیند نیازسنجی و تدوین استانداردهای تحقیقاتی، آموزشی و ترویجی مرتبط با امور بهبود تولیدات گیاهی (همکاری)

فرآیند نظارت بر امور بهبود تولیدات گیاهی مراکز و مدیریت­های جهاد کشاورزی

فرآیند تنظیم سند برنامه توسعه بخش گیاهی سازمان جهاد کشاورزی

فرآیند صدور و تمدید پروانه ها و مجوزها در حوزه­های تولیدات گیاهی

عناوین فرآیندهای مدیریت حفظ نباتات

محور: امور حفظ نباتات

 

فرآیند تدوین برنامه­های پیشگیری از گسترش و توسعه بیماریها و آفات محصولات امور زراعی و باغی

فرآیند تدوین برنامه­های تولید بهداشتی محصولات امور زراعی و باغی

فرآیند نظارت بر قرنطینه و مبارزه با آفات و بیماریهای محصولات امور زراعی و باغی

هماهنگی در پرداخت خسارت حوادث غیر مترقبه

ساخت واشینگ محصولات صادارتی

کمک به برداشت محصولات صادارتی

فعالیت شبکه مراقبت محصولات صادارتی

آزمایشات افلاتوکتی محصولات صادارتی

نظارت بر تامین و توزیع کود شیمیایی

نظارت بر مبارزه با آفات و امراض محصولات زراعی

مبارزه با آفات و بیماریها

بوجاری بذور و ضدعفونی بذور

مبارزه با علفهای نازک برگ و پهن برگ گندم دیم

طرح مصرف بهینه کودهای شیمیایی

آزمایش سموم جدید

انجام آزمایشات گیاه پزشکی

همکاری در توزیع سموم (حواله سموم)

تهیه بانک اطلاعات سرمازدگی استان

آمارنامه تحلیلی مدیریت حفظ نباتات کشور

کنترل مناطق آلوده به آفات و بیماری

کنترل محموله های وارداتی گیاهی

مبارزه با آفات باغی و زراعی

مبارزه شیمیایی با علفهای هرز

مبارزه با لار و پروانه از طریق تولید زنبور واکون

ضدعفونی کردن بذر و محصولات کشاورزی

مبارزه با آفات انباری

صدور پروانه بهره برداری فروشگاه عرضه سموم

صدور مجوز برای شرکتهای ضدعفونی کننده خاک و….

شبکه مراقبت و پیش آگاهی

تکثیر و تولید حشرات مفید

توزیع کود شیمیایی به شهرستانها

کنترل کمی محصولات کشاورزی

صادرات محصولات کشاورزی

توزیع نهاده های کشاورزی (ادوات سمپاشی)

پرورش پروانه آرد

صدور مجوز واردات و ترانزیت محصولات کشاورزی

عناوین فرآیندهای مدیریت امور باغبانی

محور: امور باغبانی

 

فرآیند تدوین برنامه­ های امور زیربنایی و توسعه مکانیزاسیون محصولات امور باغی

فرآیند تدوین برنامه­ های توسعه صنایع تبدیلی و کاهش ضایعات محصولات امور باغی

فرآیند پیشنهاد قیمت تضمینی خرید محصولات امور باغی

فرآیند پیشنهاد قیمت بیمه محصولات امور باغی

فرآیند تدوین برنامه هماهنگی بین تولیدکنندگان با بخش صنعتی محصولات امور باغی

فرآیند تدوین برنامه های اجرای طرح های الگوی تولید محصولات امور باغی

فرآیند تدوین برنامه ­های حفظ و حراست از تنوع گونه­ های گیاهی و منابع ژنتیکی محصولات امور باغی

فرآیند برآورد خسارت بلایای طبیعی حوادث غیرمترقبه و خشکسالی محصولات امور باغی

فرآیند نظارت بر مراکز خرید محصولات امور باغی

فرآیند نظارت بر تامین و توزیع بذور مادری و گواهی شده محصولات امور باغی

فرآیند نظارت بر آزمایش سازگاری بذور محصولات امور باغی

فرآیند نظارت بر بیمه کردن محصولات امور باغی

فرآیند نظارت بر آزمون خاک محصولات امور باغی

فرآیند نظارت بر تامین و توزیع سموم محصولات امور باغی

فرآیند نیازسنجی تامین و توزیع ماشین ها، ادوات، تجهیزات و نهاده­های محصولات امور باغی

فرآیند تدوین برنامه لازم در جهت توسعه و بهره برداری از فناوریهای نوین (زیست فناوری و نانوفناوری) در تولید نگهداری، درجه بندی، بسته بندی و تبدیل محصولات امور باغی

فرآیند نظارت فنی بر اجرای استانداردها برنامه­ها و الگوهای کشت محصولات امور باغی

فرآیند بهینه­سازی الگوی مصرف (آب و برق و سوخت) و کاهش ضایعات و استفاده بهینه از زائدات در محصولات امور باغی

فرآیند صدور مجوز تاسیس آزمایشگاه کنترل کیفی محصولات امور باغی

فرآیند کنترل و بهینه سازی فرآوری محصولات امور باغی

فرآیند نظارت بر تامین و توزیع نهاده­های مورد نیاز محصولات امور باغی

فرآیند نظارت و ارزیابی طرحها و برنامه­ها محصولات امور باغی

فرآیند اعطای تسهیلات خرید ادوات الگویی محصولات امور باغی

فرآیند صدور گواهینامه ارقام محصولات امور باغی

فرآیند انجام آزمایشات کیفی محصولات امور باغی

فرآیند تعیین الگوی مناسب کشت محصولات امور باغی

فرآیند تعیین تعرفه واردات محصولات امور باغی

فرآیند تامین مواد اولیه لوازم و تجهیزات مرتبط با تولید و بهبود محصولات امور باغی

فرآیند ارائه خدمات فنی تخصصی و مشاوره ای محصولات امور باغی

فرآیند هدایت واحدهای اجرایی ذیربط در انتقال یافته های تحقیقاتی محصولات امور باغی

فرآیند ترخیص و معافیتهای گمرکی تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز محصولات امور باغی

فرآیند حمایت و تقویت از تشکلهای تولیدی و تولیدکنندگان محصولات امور باغی

فرآیند هماهنگی جهت تامین منابع خرید تضمینی توافقی و پیش خرید محصولات امور باغی

فرآیند حمایت از توسعه مراکز ارائه خدمات فنی و مشاوره ای محصولات امور باغی

فرآیند ساماندهی تولیدکنندگان محصولات امور باغی

فرآیند صدور مجوز تاسیس کارخانجات محصولات امور باغی

فرآیند صدور پروانه بهره برداری از کارخانجات محصولات امور باغی

فرآیند صدور پروانه تمدید بهره برداری از کارخانجات محصولات امور باغی

فرآیند نظارت بر صدور مجوز واردات محصولات امور باغی

فرآیند نظارت بر علمیات تعیین کیفیت محصولات امور باغی

فرآیند همکاری با سازمان توسعه تجارت و اتحادیه صادرکنندگان محصولات امور باغی

فرآیند هماهنگی با واحدهای ذیربط در خصوص روز ملی گل

فرآیند هماهنگی و برنامه ریزی در دریافت نهالهای حاصل از کشت بافت خرمای واریته های موجود و نهالهای شناسه دار

فرآیند شناسه دار کردن نهالها

فرآیند ایجاد باغات مادری تولید نهال

فرآیند اجرای طرح شناسایی نهال

فرآیند تعیین شناسنامه مولکولی نهال

فرآیند تامین قلمه پیوندک و نهال ارقام برتر گونه های مختلف

فرآیند همکاری در برنامه­ریزی و کاشت بخشی از برنامه کاشت ۲۰ میلیون قطعه قلمه زیتون در کشور

فرآیند صدور مجوز نهالستان

فرآیند نظارت بر مراکز خرید نهال

فرآیند نظارت بر تامین و توزیع نهال های مادری

توسعه کشت باغات

اجرای طرحهای عمرانی گل و گیاهان زینتی

اجرای طرحهای تغذیه میوه ها

دریافت و توزیع نهال یارانه دار

نظارت بر توسعه باغات فنی

توزیع سهمیه کود شیمیایی زیربخش باغبانی

اصلاح و نوسازی باغات

احداث بارگاه بهداشتی

بیمه محصولات باغی

تولید انواع نهال

اجرای طرح طوبی

جذب تسهیلات بانکی جهت خرید گیاهان داروئی

اخذ تسهیلات در قالب طرح طوبی

ساماندهی گلخانه ها و احداث مجتمع های گلخانه ای

توسعه باغات در اراضی مستعد و شیب دار

بهبود افزایش تولیدات باغی و محصولات صادراتی

صدور مجوز پرورش گیاهان کمیاب

صدور پروانه احداث نهالستان

روش اجرایی طرح به کارگیری نیروهای نظام مهندسی در احداث و اصلاح باغات

توسعه و بهسازی باغات

انتخاب تولید کنندگان برتر محصولات باغی

پرداخت یارانه جهت اجرای طرحهای الگویی

مشارکت در فرآوری خرما

آزمون کارگاهی باغات میوه

کمک به آزمون خاک و برگ باغات زیتون

نظارت فنی بر عملیات حفظ و ذخیره رطوبت و باغات دیم

شناسایی مناطق حساس به سرما

احداث باغ سازگاری و TCD زیتون

اصلاح و تکمیل باغ مادری برای تهیه قلم زیتون

احداث باغ مادری زیتون

احداث گلخانه Mist زیتون

تغذیه باغات زیتون

احداث مزارع گیاهان داروئی

عناوین فرآیندهای مدیریت امور زراعت

محور: امور زراعت

 

فرآیند تدوین برنامه­های امور زیربنایی و توسعه مکانیزاسیون محصولات امور زراعی

فرآیند تدوین برنامه­های توسعه صنایع تبدیلی و کاهش ضایعات محصولات امور زراعی

فرآیند پیشنهاد قیمت تضمینی خرید محصولات امور زراعی

فرآیند پیشنهاد قیمت بیمه محصولات امور زراعی

فرآیند تدوین برنامه هماهنگی بین تولیدکنندگان با بخش صنعتی محصولات امور زراعی

فرآیند تدوین برنامه های اجرای طرحهای الگوی تولید محصولات امور زراعی

فرآیند تدوین برنامه­های حفظ و حراست از تنوع گونه­های گیاهی و منابع ژنتیکی محصولات امور زراعی

فرآیند برآورد خسارت بلایای طبیعی حوادث غیرمترقبه و خشکسالی محصولات امور زراعی

فرآیند نظارت بر مراکز خرید محصولات امور زراعی

فرآیند نظارت بر تامین و توزیع بذور مادری و گواهی شده محصولات امور زراعی

فرآیند نظارت بر آزمایش سازگاری بذور محصولات امور زراعی

فرآیند نظارت بر بیمه کردن محصولات امور زراعی

فرآیند نظارت بر آزمون خاک محصولات امور زراعی

فرآیند نظارت بر تامین و توزیع سموم محصولات امور زراعی

فرآیند نیازسنجی تامین و توزیع ماشینها، ادوات، تجهیزات و نهاده­های محصولات امور زراعی

فرآیند تدوین برنامه لازم در جهت توسعه و بهره برداری از فناوریهای نوین (زیست فناوری و نانوفناوری) در تولید نگهداری، درجه بندی، بسته بندی و تبدیل محصولات امور زراعی

فرآیند نظارت فنی بر اجرای استانداردها برنامه­ها و الگوهای کشت محصولات امور زراعی

فرآیند بهینه­سازی الگوی مصرف (آب و برق و سوخت) و کاهش ضایعات و استفاده بهینه از زائدات در محصولات امور زراعی

فرآیند نظارت بر قرنطینه و مبارزه با آفات و بیماریهای محصولات امور زراعی

فرآیند صدور مجوز تاسیس آزمایشگاه کنترل کیفی محصولات امور زراعی

فرآیند کنترل و بهینه سازی فرآوری محصولات امور زراعی

فرآیند نظارت بر تامین و توزیع نهاده­های مورد نیاز محصولات امور زراعی

فرآیند نظارت و ارزیابی طرحها و برنامه­ها محصولات امور زراعی

فرآیند اعطای تسهیلات خرید ادوات الگویی محصولات امور زراعی

فرآیند صدور گواهینامه ارقام محصولات امور زراعی

فرآیند انجام آزمایشات کیفی محصولات امور زراعی

فرآیند تعیین الگوی مناسب کشت محصولات امور زراعی

فرآیند تعیین تعرفه واردات محصولات امور زراعی

فرآیند تامین مواد اولیه لوازم و تجهیزات مرتبط با تولید و بهبود محصولات امور زراعی

فرآیند ارائه خدمات فنی تخصصی و مشاوره ای محصولات امور زراعی

فرآیند هدایت واحدهای اجرایی ذیربط در انتقال یافته های تحقیقاتی محصولات امور زراعی

فرآیند ترخیص و معافیتهای گمرکی تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز محصولات امور زراعی

فرآیند حمایت و تقویت از تشکلهای تولیدی و تولیدکنندگان محصولات امور زراعی

فرآیند هماهنگی جهت تامین منابع خرید تضمینی توافقی و پیش خرید محصولات امور زراعی

فرآیند حمایت از توسعه مراکز ارائه خدمات فنی و مشاوره ای محصولات امور زراعی

فرآیند ساماندهی تولیدکنندگان محصولات امور زراعی

فرآیند صدور مجوز تاسیس کارخانجات محصولات امور زراعی

فرآیند صدور پروانه بهره برداری از کارخانجات محصولات امور زراعی

فرآیند صدور پروانه تمدید بهره برداری از کارخانجات محصولات امور زراعی

فرآیند نظارت بر صدور مجوز واردات محصولات امور زراعی

فرآیند نظارت بر علمیات تعیین کیفیت محصولات امور زراعی

فرآیند بوجاری کردن بذور محصولات امور زراعی

اجرای طرحهای الگویی – بهزراعی تولیدات گیاهی

پرداخت تسهیلات تولیدات گیاهی

مدیریت مزرعه

تامین ماشین آلات تخصصی زراعی

پرداخت یارانه جهت آزمون خاک،، تعویض بذر

احداث مزارع نمونه محصولات زراعی

کنترل کیفی ذرت در کارخانه های ذرت خشک کنی

انجام آزمون خاک، استفاده از ریز مغذیها

آزمایش نمونه خاک

انعقاد قرارداد طرح محوری گندم

طرح افزایش تولید محصولات زراعی

تولید و عمل آوری بذر اصلاح شده گندم

نظارت بر تغذیه مزارع

نظارت بر آبیاری مزارع

نظارت بر تشکل های خدمات مکانیزاسیون

نظارت بر عملیات زراعی محصولات زراعی

نظارت بر کشت مزارع گیاهان داروئی

مساحی و کیل گیری مزارع

رقم بندی تصفیه وش پنبه

اینتر گیری از بذر پنبه

نظارت بر توسعه کشت محصولات زراعی

اجرا طرحهای افزایش سطح زیرکشت و محصولات زراعی

ارزشیابی ناظرین طرح

توزیع نهاده های کشاورزی

کنتورینگ گندم دیم

کشت مکانیزه تولید گندم آبی

لایه شکنی تولید گندم آبی

نظارت و کمک به احداث خزانه جعبه ای برنج

عیارسنجی چغندر قند

کمک به احداث مزارع سازگاری برنج

نظارت بر کارخانجات پنبه پاک کنی و شالی کوبی

تامین ماشین آلات جهت لایه شکنی، بذر کاری و برداشت

اجرای طرحهای الگویی – تلفیقی تغذیه گیاهی

نظارت بر تولید و توزیع بذور

نظارت بر عملکرد کارخانه های دلنیته بذور پنبه

جذب و تخصیص تسهیلات طرح ها

نظارت بر رقم بندی پنبه محلوج در کارخانه های پنبه

هماهنگی در پرداخت خسارت غیر مترقبه

طرح ملی افزایش تولید بذور اصلاح شده

توسعه کشت محصولات زراعی

توزیع و دریافت اعتبارات استانی و ملی

 

زیر مجموعه معاونت بهبود تولیدات گیاهی:

اداره فن آوری های مکانیزاسیون

مدریت حفظ نباتات

مدیریت زراعت

 

پرداخت قبوض
دی ان ان