ویژه همکاران

در قسمت ویژه همکاران خدماتی که برای همکاران در نظر گرفته شده اند قابل مشاهده است .

از جمله : دروازه پرداخت قبض بانک ملت

 پرداخت اینترنتی قبوض بانک ملی ایران

پرداخت فیش حقوقی

پرداخت قبض بانک پارسیان و ...

که از طریق منوی میز خدمت قابل دسترسی اند.

پرداخت قبوض
دی ان ان