شرح وظایف

شرح وظایف معاونت‌ برنامه ­ریزی و امور اقتصادی : 

 

۱- تدوین استراتژیها، اهداف و سیاستهای توسعه بخش کشاورزی در استان.

 

۲-انجام مطالعات وبررسیهای مختلف درعرصه تولید کشاورزی استان جهت دستیابی به شاخصها و الگوهای توسعه بخش در استان.

 

۳-تدوین برنامه توسعه پایدار بخش کشاورزی در استان بر پایه آمار و اطلاعات، سیاستها و امکانات موجود در چارچوب برنامه توسعه استان.

 

۴-انجام مطالعات و بررسی های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی درخصوص ایجاد بستر مناسب به منظور اصلاح و بهبود الگوی غذایی رایج در استان در چارچوب سیاستها و برنامه های مصوب.

 

۵-مطالعه، احصاء و آسیب شناسی عوامل بازدارنده وموانع موجود در مسیر توسعه کشاورزی وتجزیه و تحلیل مربوطه.

 

۶-راهبری واجرای سیاستها و برنامه های کلان دستگاه در زمینه فناوری اطلاعات و ارائه خدمات لازم به اداره فناوری اطلاعات و تجهیز شبکه جهت بهبود ارتباطات شبکه اتوماسیون سازمان استان در راستای کارآمد سازی شبکه اطلاعات رایانه ای.

 

۷-جمع آوری آمار و اطلاعات کشاورزی استان و تجزیه و تحلیل آنها و تهیه گزارشات لازم جهت ارائه به مراجع ذیربط.

 

۸-ایجاد و به روز نگهداشتن بانک های اطلاعات و آمار بخش کشاورزی و طرحهای عمرانی، تولیدی، زیربنایی، تحقیقاتی و……

 

۹-اجرای سیاستها وخط مشی های وزارت جهاد کشاورزی در زمینه بازرگانی، بازاررسانی، بازاریابی و توزیع محصولات کشاورزی در استان.

 

۱۰-تدوین برنامه جامع تنظیم بازار محصولات کشاورزی در محدوده استان بر مبنای اطلاعات تولید، مصرف و بازرگانی محصولات مختلف و پیشنهاد به مراجع ذیربط در وزارت جهاد کشاورزی جهت تصویب و اجراء.

 

۱۱-جمع آوری و تدوین آمار و اطلاعات مربوط به تولید و فراوری محصولات کشاورزی و دامی در مناطق مختلف استان وتجزیه و تحلیل آمار مربوطه به منظور احصاء میزان، کیفیت و شرایط تولید محصولات مختلف.

 

۱۲-هماهنگی با مدیریت طرح و برنامه در جهت تدوین برنامه های مربوط به تولید بخش کشاورزی منظور ایجاد تعاون در تولید ومصرف و تنظیم چرخه عرضه و تقاضای محصولات مختلف درچارچوب سیاستهای مصوب.

 

۱۳-تحلیل وبررسی آمار سرانه مصرف محصولات کشاورزی در استان و احصاء مازاد یا کمبود محصولات مختلف.

 

۱۴-انجام اقدامات لازم در جهت شناسایی بازارهای محلی ومنطقه ای.

 

۱۵-انجام اقدامات لازم در زمینه عملیات بازاریابی در استان یا مناطق همجوار.

 

۱۶-انجام برنامه ریزی لازم جهت ساماندهی بازارهای محصولات کشاورزی در منطقه و طراحی سیستم توزیع مناسب جهت عرضه محصولات مختلف کشاورزی.

 

۱۷-تلفیق و برآورد قیمت خرید تضمینی، خرید توافقی پیش خرید محصولات کشاورزی براساس پیشنهاد واحد های تخصصی مربوطه و ارائه به مراجع ذیربط جهت تصویب و اجراء.

 

۱۸-برنامه ریزی وانجام اقدامات لازم جهت انبار ذخیره سازی محصولات کشاورزی.

 

۱۹-انجام برنامه ریزیهای لازم جهت ایجاد، گسترس، تقویت و ساماندهی توزیع محصولات کشاورزی درسطح استان.

 

۲۰-تدوین آمار و اطلاعات لازم درخصوص قیمت تمام شده محصولات وتجزیه وتحلیل و ارائه گزارشات لازم به مراجع ذیربط.

 

۲۱-اجرای سیاست های کلان بخش کشاورزی در زمینه بیمه محصولات کشاورزی و برنامه ریزی جهت اقدامات حمایتی لازم.

 

۲۲-تعیین و برآورد میزان خسارات وارد شده به کشاورزان بواسطه حوادث غیر مترقبه و شرایط نامساعد محیطی و برنامه ریزی جهت تامین پرداخت های جبرانی لازم.

 

۲۳-انجام هماهنگی های لازم با مراجع داخل و خارج از سازمان استان جهت تامین منابع مالی جبران خسارت بهره برداران بخش کشاورزی.

 

عناوین فرآیندهای معاونت‌ برنامه ­ریزی و امور اقتصادی :

محور: سیاستگذاری و برنامه­ ریزی

 

۱-فرآیند تدوین سیاست های سازمان جهاد کشاورزی در چارچوب سیاست های کلان وزارت جهاد کشاورزی

 

۲-فرآیند تدوین برنامه­ های سازمان جهاد کشاورزی در چارچوب برنامه­های کلان وزارت جهاد کشاورزی و نظارت بر حسن اجرای آن

 

۳-فرآیند نظام­مندسازی سازمان جهاد کشاورزی و نظارت بر حسن اجرای آن (تدوین و ابلاغ بخشنامه ­ها ، آیین­ نامه­ ها، دستورالعمل­ های اجرایی، ضوابط ، شاخصها، و معیارهای فنی داخلی) (و همکاری با معاونت تلفیق برنامه و توسعه اقتصاد کشاورزی)

 

۴-فرآیند استقرار سامانه نظام اطلاعات سازمان جهاد کشاورزی و نظارت بر آن

 

۵-فرآیند اصلاح و بهبود فرآیندهای سازمان جهاد کشاورزی

 

۶-فرآیند هماهنگی و پیگیری تامین منابع اعتبارات و تسهیلات مورد نیاز توسعه سازمان جهاد کشاورزی

 

۷-فرآیند نیازسنجی و تدوین استانداردهای تحقیقاتی، آموزشی و ترویجی مرتبط با حوزه­های کاری معاونت برنامه­ ریزی و امور اقتصادی

 

۸-فرآیند نظارت بر بر اجرای بخشنامه ها و دستورالعملها و ابلاغیه های سازمان جهاد کشاورزی

 

۹-فرآیند نظارت بر امور برنامه ریزی و امور اقتصادی مراکز و مدیریت­ های جهاد کشاورزی

 

۱۰-فرآیند تدوین سند برنامه توسعه بخش کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی

 

۱۱-فرآیند تدوین برنامه جامع تنظیم بازار محصولات کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی

 

عناوین فرآیندهای مدیریت امور سرمایه گذاری

محور : سرمایه­ گذاری

 

فرآیند بررسی جایگاه محصولات کشاورزی در اقتصاد استان

فرآیند تخصیص وجوه اداره شده و کمکهای فنی و اعتباری

فرآیند نظارت بر صندوقهای بخش کشاورزی

فرآیند جذب سرمایه های خارجی (همکاری)

فرآیند جذب سرمایه های داخلی (بخش غیردولتی)

فرآیند تامین منابع اعتباری (تسهیلات ارزی و ریالی و سایر اعتبارات)

فرآیند تنظیم و پیگیری مبادله موافقتنامه­ها (وجوه اداره شده، یارانه های سرمایه گذاری، کمکهای فنی و اعتباری)

فرآیند انعقاد قرارداد با بانکهای عامل

فرآیند جذب اعتبارات ملی، عمرانی، استانی، هزینه ای

فرآیند توزیع و جذب تسهیلات بانکی

فرآیند تعیین سقف درآمدهای عمومی و اختصاصی

فرآیند تصویب پروژه های عمرانی

فرآیند ارزشیابی اجرای طرحهای عمرانی

فرآیند ارزیابی و کنترل پروژه ها و پرداخت وجه

فرآیند بررسی صورت وضعیت پیمانکاران

فرآیند برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار

فرآیند توسعه صادرات محصولات کشاورزی

 

 

عناوین فرآیندهای مدیریت صدور پروانه ها و مجوزها

محور: صدور پروانه و مجوز

 

فرآیند صدور مجوز ترخیص کالاهای وارداتی و مرجوعی

با توجه به اینکه موضوع صدور مجوزها و پروانه ها به نوعی بصورت مشترک حسب موضوع توسط واحدهای مختلف انجام میگیرد در حال حاضر امکان تدوین آن در زیرمجموعه این مدیریت وجود ندارد.

 

عناوین فرآیندهای مدیریت امور برنامه و بودجه

محور: برنامه­ ریزی

 

فرآیند طراحی و استقرار نظام بودجه نویسی در چارچوب وزارت جهاد کشاورزی

فرآیند بررسی و پیشنهاد برنامه­های توسعه­ای کلان، ملی و منطقه ­ای بخش کشاورزی

فرآیند پیشنهاد برنامه­ های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت

فرآیند نظارت بر اجرای برنامه­ها

فرآیند نظارت و هدایت واحدها در تنظیم برنامه­های پیشنهادی

فرآیند برنامه ­ریزی جهت زمان و نحوه خرید تضمینی محصولات و فرآوردهای کشاورزی و دامی

فرآیند تدوین برنامه ۵ ساله توسعه

فرآیند نظارت بر خرید تضمینی محصولات کشاورزی

فرآیند تعیین خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه

فرآیند تنظیم بازار محصولات کشاورزی

فرآیند ایجاد توازن بازار داخلی محصولات کشاورزی

 

محور: بودجه­ ریزی

 

فرآیند تدوین و پیگیری لایحه بودجه سنواتی سازمان جهاد کشاورزی

فرآیند تدوین و پیگیری اصلاحیه و متمم بودجه سازمان جهاد کشاورزی

فرآیند تنظیم و مبادله موافقت نامه­ های تملک دارایی­ های سرمایه ای و هزینه ای

فرآیند تامین و هدایت منابع و ردیف های درآمدی سازمان جهاد کشاورزی

فرآیند نظارت بر حسن اجرای موافقت نامه­ های مبادله شده

فرآیند پیگیری، دریافت و ابلاغ اعتبارات

فرآیند تطبیق گزارشات عملکرد اعتبارات

فرآیند بررسی و پیگیری امور ارزی وزارت جهاد کشاورزی

فرآیند بررسی و پیگیری امور یارانه های مربوط به نهاده ها و سایر عوامل تولید کشاورزی

فرآیند هدایت و نظارت واحدها در تنظیم بودجه پیشنهادی

فرآیند تهیه بودجه پیشنهادی

 

 

عناوین فرآیندهای اداره آمار و فناوری اطلاعات و تجهیز شبکه

محور: تدوین آمارهای مورد نیاز

 

فرآیند طراحی و استقرار بانکهای اطلاعاتی سازمان جهاد کشاورزی

فرآیند شناسایی، احصای و اولویت بندی نیازهای آماری سازمان جهاد کشاورزی

فرآیند جمع آوری و تحلیل داده های آماری

فرآیند طراحی و استقرار نظامهای آماری بخش کشاورزی

فرآیند نگهداری از نظامهای آماری

فرآیند تهیه طرحهای آماری و اجرای آن

فرآیند گردآوری طبقه بندی و پردازش اطلاعات و نشر آن

 

 

محور: توسعه و گسترش فناوری اطلاعات

 

فرآیند طراحی و استقرار شبکه های اطلاعاتی

فرآیند نگهداری از شبکه های اطلاعاتی

فرآیند نظارت بر تامین سخت افزارها و نرم افزارهای مورد نیاز واحدها

فرآیند ارائه خدمات رایانه ای

فرآیند نظارت بر عملکرد سرورها و سایر تجهیزات رایانه ای

فرآیند ساخت، تجهیز ونگهداری شبکه LAN در سازمان

فرآیند نظارت بر خرید نرم افزار و سخت افزارهای سازمان

فرآیند GIS

فرآیند پشتیبانی مستقیم مکاتبات الکترونیکی

فرآیند ایجاد، راه اندازی و پشتیبانی سرویس حساب 

 

زیر مجموعه های معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی:

اداره مدیریت بحران

اداره آمار و فناوری اطلاعات

مدیریت امور برنامه و بودجه

مدیریت امور سرمایه گذاری

مدیریت صدور پروانه ها و مجوزها

 

پرداخت قبوض
دی ان ان